Svorka jub sjekk 023_1000x665

Vi takker Svorka Energi AS

Vi vil på denne måten, få rette en stor takk til Svorka for støtten på kr 5.000,-, til innkjøp av singletter for yngre utøvere. Gaveutdelingen foregikk i forbindelse med at Svorka ”fyller” 25 år i år, og har satt av ekstra penger til sitt gavefond i tilknytning til jubileet. Vi har hatt ett sett med singletter i 20 år til bruk i stafetter. Dette begynner nå bli preget av tidens tann. Derfor er dette kjærkomne penger. Begrunnelsen for vårt behov, kan du lese i vår søknad.