Politiattester

Det jobbes nå med å få avkrevd politiattest for alle frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Det er leder for hver avdeling som sørger for at alle trenere og oppmenn fyller ut en skjema som skal sendes til lensmannskontoret.

Ang. spørsmål og kontroll av Politiattester så kontakt klubbens ansvarlig
Mail : bjorn.ranheim@talgo.no

Les mer...

Last ned politiattest

Politiattesten finner du her

Veileder for idrettslag

Innhenting og håndtering av politiattester

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest. Se veilederen for mer info.