Bli medlem

Årsmøtet 2019 vedtok disse satsene for aktivitetsavgift og medlemskontingent for 2019.

Medlemskontingent (for alle aldre) : kr 100,-
 

Navn og fødselsdato må være påført (dette har med klubbadmin å gjøre).
Det kan søkes om medlemsskap gjennom Min idrett og deretter betales gjennom min idrett sine hjemmesider.

Aktivitetsavgift:

Barn: født i 2003-2013 (1.-10. klasse):  Kr 850,-
Junior: født 1999-2002 (17-20 år):      Kr 2000,-
Senior: født 1998 og tidligere (21 år og eldre): Kr 2500,-
Senior - friidrett:     Kr 2000,-
Senior - fotball:      Kr 3000,-

                                       
Rindal IL  BANKKONTO: 4111 06 00958
Merk innbetalingen med navn og type medlemskap.