Bli medlem

Årsmøtet 2017 vedtok disse satsene for aktivitetsavgift og medlemskontingent for 2017.

Medlemskontingent (for alle aldre) : kr 100,-
Medlemskontingent (familierabattordning): kr 300,-. Gjelder for familie og barn opp til 16 år.

Navn og fødselsdato må være påført (dette har med klubbadmin å gjøre).
Det kan søkes om medlemsskap gjennom Min idrett og deretter betales gjennom min idrett sine hjemmesider.

Aktivitetsavgift:
Barn (1.-10. klasse):           Kr 850,-
Junior (17-20 år):               Kr 2000,-
Senior (21 år og eldre):      Kr 2500,-
Senior - friidrett:                 Kr 2000,-
Senior - fotball:                  Kr 3000,-

Rindal IL  BANKKONTO: 4111 06 00958
Merk innbetalingen med navn og type medlemskap.