Bli medlem

Årsmøtet 2020 vedtok disse satsene for aktivitetsavgift og medlemskontingent for 2021.

Medlemskontingent (for alle aldre) : kr 100,-
 

Navn og fødselsdato må være påført (dette har med klubbadmin å gjøre).
Det skal søkes om medlemskap gjennom Minidrett.no og deretter betales gjennom min idrett sine hjemmesider.

Aktivitetsavgift:

Barn: født i 2004-2014 (1.-10. klasse):  Kr 850,-
Junior: født 2000-2003 (17-20 år):      Kr 2000,-
Senior: født 1999 og tidligere (21 år og eldre): Kr 2500,-
Senior - friidrett:     Kr 2000,-
Senior - fotball:      Kr 3000,-
   

                                       
Hvis en ikke bruker MinIdrett skal det sendes følgende opplysninger til daglig leder:

  • Navn
  • Fødselsdato
  • Adresse
  • E-post (hvem skal ha fakturaen)
  • Moblnr.
  • Navn på foresatte.

 

Det skal IKKE betales noe inn på idrettslagets konto! Faktura vil bli sendt.