Rindal%2BIL%2Bstyret_715x486

Stiftelsesårsmøte - Rindal IL vedtatt

Det ble i kveld holdt stiftelsesmøte for det nye idrettslaget i bygda, som altså er en fusjon mellom IL Rindøl, IK Rindals-Troll og Rindal FK.

Det var møtt opp 53 medlemmer fra de tre lagene. Etter at leder for samarbeidsstyret Atle Norli hadde orientert litt om bakgrunnen for møtet, ble John Ole Aspli valgt til møteleder. Det nye laget ble vedtatt uten diskusjoner, og navnet ble vedtatt til Rindal IL.

Oppdatert med møteprotokoll

17. februar 2013 Les mer...