Prosess Fotballhall i Rindal – klubbens deltagelse og rolle så langt

Vedlagt følger et notat fra kubbens leder Atle Norli om arbeidet med fotballhall i Rindal.

25. september 2013 Les mer...

Årsmøte Rindal IL

Vedlagt følger referat fra det første årsmøtet i Rindal IL, 24.04.2013.

Referat del 1
Referat del 2

14. mai 2013

Årsmøte IK Rindals-Troll

Vedlagt følger referat frå siste årsmøte i IK Rindals-Troll.

14. mai 2013 Les mer...
Leder Atle Norli (foto: Trollheimsporten.no)

Årsmøtet 2013

Atle Norli gjenvalgt som leder

Rindal IL holdt onsdag kveld sitt første ordinære årsmøte. Den viktigste saken var valg av styret og avdelingsledere. Valgkomiteen ved Elmer Talgø redegjorde litt for det arbeidet de hadde gjort. Det hadde vært en tøff prosess å få alle navne på plass. Den nye modellen som vart vedtatt på stiftelsesmøtet, med at kun avdelingsledere, og ikke hele gruppestyrene, skulle velges gjorde valgkomiteens arbeid mer utfordrende, og han ba årsmøtet og styret om å se på om dette var den beste måten å gjøre det på.

27. april 2013 Les mer...
Rindal%2BIL%2Bstyret_715x486

Stiftelsesårsmøte - Rindal IL vedtatt

Det ble i kveld holdt stiftelsesmøte for det nye idrettslaget i bygda, som altså er en fusjon mellom IL Rindøl, IK Rindals-Troll og Rindal FK.

Det var møtt opp 53 medlemmer fra de tre lagene. Etter at leder for samarbeidsstyret Atle Norli hadde orientert litt om bakgrunnen for møtet, ble John Ole Aspli valgt til møteleder. Det nye laget ble vedtatt uten diskusjoner, og navnet ble vedtatt til Rindal IL.

Oppdatert med møteprotokoll

17. februar 2013 Les mer...