Atle Norli gjenvalgt som leder

Årsmøtet 2013

Rindal IL holdt onsdag kveld sitt første ordinære årsmøte. Den viktigste saken var valg av styret og avdelingsledere. Valgkomiteen ved Elmer Talgø redegjorde litt for det arbeidet de hadde gjort. Det hadde vært en tøff prosess å få alle navne på plass. Den nye modellen som vart vedtatt på stiftelsesmøtet, med at kun avdelingsledere, og ikke hele gruppestyrene, skulle velges gjorde valgkomiteens arbeid mer utfordrende, og han ba årsmøtet og styret om å se på om dette var den beste måten å gjøre det på.

Leder Atle Norli (foto: Trollheimsporten.no)
Leder Atle Norli (foto: Trollheimsporten.no)

Dette til tross hadde valgkomiteen innstillinger på alle verv, unntatt leder for fotballavdelinga.

Følgende ble valgt til styret for 2013: Atle Norli (leder) Lisbeth Lillevik (Nestleder) Tove Holsæter Bolme (Økonomi) Line Flåtten (Sekretær) Oddbjørn Heggem (1. styremedlem) Åge Jonli (2. styremedlem) Eirik Tørset (3. styremedlem)

Avdelingsledere: Friidrett: Tor Jarle Bolme Håndball: Gøril Bakken Ski: Håkon Solvik Tursti: Harald Solvik Barneidrett: Lisbeth Lillevik Webgruppa: Arnhild Foseide Fagerholt

Styret og den sittende fotballgruppa fikk ansvaret for å få på plass leder for fotball.

Medlemskontingent og treningsavgift ble også vedtatt med følgende beløp: Medlemskontingent (for alle aldre): kr. 100,- Medlemskontingent (familierabbatt): kr. 300,-

Treningsavgift 1. - 10. klasse (I 2013 født 1997-2006): Kr. 750,- Treningsavgift junior - 17 til 20 år (I 2013 født 1993-1996: kr.1500,- Treningsavgift senior - 21 år og eldre (I 2013 født 1992 og tidligere: kr. 2000,-

Styret fikk fullmakt til å gi fritak for treningsavgift for personer med verv i laget.

Siste sak på årsmøtet var budsjett for 2013. Styrets forslag ble enstemmig vedtatt og viser en omsettning på 2,2 millioner og et overskudd på 102'000,- Dette er noe mindre enn tiltenkt fra neste år. Først og fremst på grunn av ekstra kostnader i forbindelse med sammenslåingen.

Fullstendig årsmøtereferat kommer senere.

Trollheimsporten.no skriver om årsmøtet her.