årsmøte-fotballhall

Positiv til fotballhall

Ekstraordinært årsmøte i kveld:

Rindal IL kalte inn til ekstraordinært årsmøte i Attanova i kveld, med kun en sak på kartet; Fotballhall.
60 medlemmer var møtt opp. Leder Atle Norli startet med en god og grundig gjennomgang av det arbeidet som er lagt ned, der han var innom både bakgrunnen for arbeidet, møtehistorikk, forprosjektet som er gjort, valg av eierskap og driftsmodell, skisser av hallen og kostnadsoverslag.

Noe av det som ble diskutert i salen var blant annet utseende, mulighet for flerbruk og selvfølgelig det økonomiske.

De oppmøtte medlemmene var klare i sin tale på den skriftlige avstemninga; Alle 60 stemte for styrets innstilling til vedtak.

Styrets innstilling til vedtak var:

"Ekstraordinært årsmøte i Rindal IL 20.11.2013 vedtar å bygge ny fotballhall med utgangspunkt i saksfremlegget med tilleggsnotat, med en øvre totalkostnad på hallen inntil kr. 15 500 000 ekskl. mva og med en øvre låneramme på inntil kr. 4 550 000.

Hovedstyret v/leder gis fullmakt til å ta opp lån på vegne av Rindal IL og å benytte lagets egenkapital nevnt i saksfremlegget for å realisere prosjektet. Hovedstyret får fullmakt til om nødvendig, å pantsette lagets eiendeler og fordringer knyttet til låneopptaket."

Det er på sin plass å nok en gang takke de tre sponsorene som på forhånd har bevilget betydelige midler. Rindalslist (1 mill), Rindal Sparebank (2,5 mill) og Rindal Kommune (2 mill).

En fotballhall er en stor investering for idrettslaget, og dette vil naturlig nok forplikte fotballgruppa til å skaffe tilveie kapital for å dekke inn den årlige driftskostnaden.
Hallen slik den ble lagt frem på årsmøtet, er planlagt å ha en spilleflate på 40x60 meter med fire løpebaner på 60 meter på den ene langsiden samt lengdegrop på en kortside, slik at også friidrett drar nytte av hallen.

Her kan du se dokumentene som var lagt ut i forkant av møtet:
Saksinnstilling til ekstraordinært årsmøte 20.11.2013
Tilleggsnotat

Mer fra møtet kommer på Trollheimsporten