2013-02-13 14

Støtt løypekjøring med VIPPS

Hvert år bruker Rindal IL store ressurser på å legge forholdene til rette med oppkjørte skiløyper for våre aktive og ikke minst; for allmennheten. Det kjøres løyper med tråkkemaskin og skuter nesten daglig, vi betaler for den flittig brukte tjenesten løyper.net og både sommer og vinter drifter og legger vi til rette for alle i lysløypene og trimstiene rundt Tjønna.

Vi håper du setter pris på dette tilbudet og er villig til å gi et lite bidrag for å støtte løypekjøringen. Dette kan nå gjøres enkelt med VIPPS, enten pr. gang eller for hele sesongen:

Støtt vår løypekjøring

 

VIPPS til nr. 506182

kr. 40,-

Dette er tenkt som en engangsavgift pr. tur.

VIPPS til nr. 506182

kr. 400,-

Tenkt som en årsavgift for de som bruker løypene mye.

 

Du kan naturligvis også benytte nettbank eller giroinnbetaling i banken. Kontonummeret er 4111.06.00427.

20. april 2018
loypernet

Løyper.net

Skiavdelinga i Rindal IL kjører løyper til bruk for alle i løypene ved Igltjønna og oppover "Åsanj" ved Rindal sentrum og i Furuhaugmarka. Det kjøres også løyper av velforeninger/grunneierlag i andre deler av bygda.

Alle som kjører med tråkkemaskin (samt skuter ved sentrum) benytter nå GPS fra tjenesten Løyper.net for å spore kjøring langs forhåndsdefinerte traseer; alle de nevnte i idrettslagets regi, samt Tørsetmarka, Helgetunmarka og Garbergfjellet.

Link til tjenesten: løyper.net

2. januar 2018 Les mer...

Skiløypenett

Her er oversikt over skiløypenett og løypebeskrivelser. NB! Mangler løypebeskrivelse for Garbergfjellet og Helgetunmarka, men dette skal bli ordnet i nærmeste framtid. 
Skiløyper 2010.pdf 
Skiløype Grønlifeltet Skogsletta.doc 
Skiløype Langlimarka Sandåbrua - Litjbøludalen.doc 
Skiløype Tørsetmarka.doc
Skiløype Åsan.doc

2. juni 2010 Les mer...