Passeringstider

Passeringstider er notert siden 1989, fra toppen av Bjergen (spurtprispunktet), Landsem og YX.