Litj-Lina både som fellesstart og aleneløp

Sports shoes hang on a nail on a wooden fence background

RINDAL LØPSKARUSELL

Arrangeres i år for 9. gang. Følgende løp vil inngå:

- Løp 1, Litj-Lina (Torshall): Fellesstart fredag 30. april kl. 18.00. Aleneløp fra torsdag 29. april kl 15.00 til mandag 3. mai kl 21.00. 

- Løp 2, Tjønna: Medio juni

- Løp 3, Skogsletta medio august

 

I fjor ble 3 av 4 løp arrangert som aleneløp. Dette var så populært at vi tar med dette med videre. NFIF sitt reviderte smittevernregelverk ble oppdatert 16.04. Der ble friidrett definert som «ikke-nærkontakt idrett». Dette muliggjør at vi kan åpne for fellesstart i tillegg til aleneløp. Smittevernregelverket kan bli oppdatert flere ganger før juni, så vi avventer med å bekjentgjøre dato, form og måte på de to siste «løpene».

 

HVEM KAN DELTA?

Litj-Lina går under kategorien mosjonsløp. Fom 16.04. kan alle under 20 år innen idrettskretsen delta. For de som er over 20 år, kan bare kommunens innbyggere delta. Men vi har fått unntak for surnadalinger som er medlem i Rindal IL, de kan delta.

 

KART/LØYPE

Litj-Lina har start og mål ved Torshall, etter en runde rundt om Rinnvollen, og er 2,9km lang. I «påmeldingsperioden» vil det være satt opp skilt og noen sløyfer. Start/mål er telefonstolpen ved Grytbrua. Det vil bli markering i asfalten der.

<image003.png>

Som man ser, så er det allerede opprettet et Strava-segment for løypa. De som er Strava-brukere, kan bl a lese historiske resultater her.

 

PÅMELDING FELLESSTART

Påmelding ved Torshall fra kl 1715. Det brukes engangsstartnummer. Ta vare på disse. De skal brukes også under de to neste karuselløpene. Husk meteren når du henter startnummer.

 

GENERELLT OM FELLESSTARTEN

Startposisjoner vil bli avmerket i asfalten, speaker bestemmer posisjon.

Fellesstart uansett alder og kjønn, alle i en klasse med alfabetisk resultatliste.

Ingen nedre aldersgrense (start vurderes i samråd med foreldre).

Saft å få ved innkomst.

 

PÅMELDING ALENELØP/HVORDAN MELDE REGISTRERING/TID?

Man kan delta i aleneløpet fra torsdag 29. april kl 15.00 til mandag 3. mai kl 21.00.  De som har deltatt, sender SMS til 952 37030 eller epost tbolme@mbotten.no med: Tid eller Fullført, navn og dato.

 

UTTREKKSPREMIER/FRIVILLIG STARTKONTINGENT 

For å motivere til deltagelse fra alle nivå, setter vi denne gang opp to uttrekkspremier, to gavekort fra Sport1 på kr 500,-. Det ene trekkes ut blant de som deltar i fellesstarten, mens det andre strekkes ut blant alle deltakere, altså både for fellesstarten og aleneløpet. Ingen person kan vinne begge gavesjekkene. For å finansiere disse premiene, håper vi deltakerne er villig til å betale en frivillig startkontingent på kr 50,-. En familie betaler samme beløp. De som ønsker å betale, bruker Vippsnr 126450 (Rindal IL Friidrett) eller bank 4111.06.00958 merket Løpskarusell.

 

«PERSING»

For mange vil motivasjonen være å slå sin egen bestetid. Her er en oversikt over alle tidligere tider, en oversikt for offisielle tider tilbake til 2013. Den andre gir oversikt over tider oppnådd i de to aleneløpene i fjor:  http://rindalil.no/historikk.351145.no.html

 

ET LAVTERSKELTILBUD

Rindal Løpskarusell har hele tiden vært markedsført som et lavterskeltilbud. Vi ser gjerne at flere spasertrimmere registrerer seg som deltakere. Vil også påpeke at dette er en fin barnevogntrase. Ser gjerne at de som har som ambisjon å løpe stort sett sammenhengende, stiller på fellesstarten. 

 

GENERELT OM IDRETTSARRANGEMENTER

«De som er til stede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand.»

GODKJENNING

Arrangementet er godkjent forutsatt dagens smittesituasjon. Forverres den, kan det komme endringer på kort varsel.