Bilder fra 2009

Her er noen bilder fra knøtt og minijenter 2009.
Lagbilde Rindals-Troll 1 Knøtt: Bak fra venstre: Martin, Stian, Edvard. Foran fra venstre: Håvard, Sverke og Kine.
Bak fra venstre: Martin, Stian, Edvard. Foran fra venstre: Håvard, Sverke og Kine.
Lagbilde Rindals-Troll 2 Knøtt: Bak fra vanstre: Edvin, Jonas og Marcus. n fra venstre: Eline, Jøran og Sigurd.
Bak fra vanstre: Edvin, Jonas og Marcus. n fra venstre: Eline, Jøran og Sigurd.
Lagbilde Rindals-Troll 3 Knøtt: Bak fra venstre: Anders, Jonas og Magnus. Foran fra venstre: Mina, Jo og Emil.
Bak fra venstre: Anders, Jonas og Magnus. Foran fra venstre: Mina, Jo og Emil.
Lagbilde Rindals-Troll 4 Knøtt: Bak fra venstre: Ole Einar, Lars Espen og Steinar. Foran fra venstre: Erik, Even og Maja.
Bak fra venstre: Ole Einar, Lars Espen og Steinar. Foran fra venstre: Erik, Even og Maja.
Lagbilde Rindals-Troll mini jenter: Bak fra venstre: Nelly, Eirin Eline, Henny, Maren, Eline, Ida Julie og Thea. Foran fra venstre: Guri, Marina, Mia og Beate.
Mini-jenter: Bak fra venstre: Nelly, Eirin Eline, Henny, Maren, Eline, Ida Julie og Thea. Foran fra venstre: Guri, Marina, Mia og Beate.