Årsmøteprotokoll

Årsmøtet ble avholdt onsdag 20. mars 2024 kl. 1900 i kantina, Rindal Skole.

Her er årsmøteprotokollen.

Protokoll

14. mai 2024

Årsmøte i Rindal Idrettslag 20. mars 2024

Årsmøtet avholdes onsdag 20. mars 2024 kl. 1900 i kantina, Rindal Skole.

Sakliste:

Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede 

Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 3: Valg av møteleder, referent og to til å skrive under møteprotokoll 

Sak 4: Behandling av årsmeldinger fra hovedstyre og avdelingene 

Sak 5: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

Sak 6: Innkomne saker 
- Hva skal klubben ha av anlegg i fremtiden (gjelder ikke ski- og fotballanlegg) – diskusjon 
- Drift av Rindalshallen/Trollbanen 
   o Økonomisk støtte til Rindalshallen - beslutning 
   o Trollbanen – videre festeavgift eller kjøp - diskusjon 
   o Videre prosjektering av garderobe/sanitær/kiosk anlegg på gamle Trollbanen – anbefaling om videre prosjektering 

Sak 7: Medlemskontingent og aktivitetsavgift 

Sak 8: Vedta idrettslagets budsjett 

Sak 9: Behandle idrettslagets organisasjonsplan / klubbhåndbok og Investeringsplan.

Sak 10: Valg

Les mer

13. mars 2024 Les mer

Samarbeidsavtale Rindal Sparebank

Rindal Sparebank viderefører samarbeidsavtalen med Rindal IL for 2 nye år fra 1. januar 2024, med en betydelig økning  i støtten i neste periode. 

Dette er et kjærkomment bidrag for Rindal IL. 

Bilde: Magne Bjørnstad, Banksjef i Rindal Sparebank og Bård Inge Romundstad, styreleder i Rindal IL signerer ny samarbeidsavtale. Foto: Rindal Sparebank.

30. desember 2023

Retningslinjer for publisering av bilder og film

I dag skjer det mye tilfeldig og ulovlig deling og publisering av bilder. Norges idrettsforbund minner derfor om hvilke regler som gjelder for publisering og videreformidling av bilder og film av våre medlemmer.

Idrettsforbundet har laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, utøvere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag. Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av de krav som stilles i personopplysningsloven og åndsverksloven.

Det er viktig å ha respekt for barn, unge og voksnes integritet og rett til personvern. Noen kan ha særlige grunner for at de ikke ønsker å bli tatt bilde av. I enkelte tilfeller kan bildedeling få uheldige konsekvenser dersom medlemmet for eksempel bor på hemmelig adresse. Uønsket publisering og deling kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar ifølge personopplysningsloven og åndsverkloven.

Informer om retningslinjene!

Norges idrettsforbund oppfordrer alle idrettslag, idrettskretser og særforbund om å gjøre retningslinjene for publisering av bilder og film kjent i sin organisasjon.

14. desember 2017 Les mer...
Tråkkemaskin 1

Ny tråkkemaskin på plass

Ny tråkkemaskin er på plass, og i dag ble dette markert med presse tilstede ved gaveoverrekkelse fra Rindal Sparebank og velfortjent heder og takk fra skigruppa til løypekjører Tore.

9. januar 2016 Les mer...

Signering generalsponsor Rindal Sparebank

Signering generalspo#DFD071.jpg

Rindal Sparebank fortsetter som idrettslagets generalsponsor. Rindal IL er svært takknemlig for å ha en god og langsiktig samarbeidspartner som Rindal Sparebank, og er glade for at vi nå igjen har signert en ny flerårig avtale. Det gir oss verdifulle kroner til videre drift og utvikling av idrettslagets sportslige aktiviteter. 

23. desember 2015
john ole årsmøte 2015

Årsmøtet - oppdatert med referat

Rindal IL avholdt sitt årsmøtet i Attanova tirsdag 28. april. Det var et ordinært årsmøte uten de helt store sakene, men i tillegg til de ordinære årsmøtesakene kom verdensmester i ski-orientering Lars Hol Moholdt og fortalte og viste bilder fra sin karriere, og styreleder i Rindalshallen AS Odd Inge Løfald orienterte kort om fremdrift i byggingen av Rindalshallen.

5. mai 2015 Les mer...
Medlemsfest 003

Utmerkelser i Rindal IL

I forbindelse med medlemsfesten på fredag, viser vi her oversikten over alle som nå får sine utmerkelser etter mange års innsats i ulike styreverv. Alle fortjener stor takk og Rindal IL vil nå markere dette og komme ajour i forhold til retningslinjene for utdeling av disse utmerkelsene.

Bildet: fem som var tilstede på medlemsfesten fikk sine utmerkelser der.

10. november 2014 Les mer...