Ny tråkkemaskin på plass

Ny tråkkemaskin er på plass, og i dag ble dette markert med presse tilstede ved gaveoverrekkelse fra Rindal Sparebank og velfortjent heder og takk fra skigruppa til løypekjører Tore.

Banksjef Magne Bjørnstad overleverte gaven på kre 500.000 fra Rindal Sparebank til leder i Rindal IL John Ole Aspli
Banksjef Magne Bjørnstad overleverte gaven på kre 500.000 fra Rindal Sparebank til leder i Rindal IL John Ole Aspli
Løypekjører Tore Mogset med nymaskina.
Løypekjører Tore Mogset med nymaskina.
Fine løyper med ny maskin.
Fine løyper med ny maskin.
Tråkkemaskin 4
Løypekjører Tore fikk overlevert en velfortjent gave fra leder John Ole.
Løypekjører Tore fikk overlevert en velfortjent gave fra leder John Ole.
Klubben tar gjerne i mot gaver til løypekjøringa!
Vi benytter derfor anledningen til å minne om muligheten til å støtte vår løypekjøring

Maskina er finansiert gjennom tilskudd fra Norges Skiforbund, gave fra banken, egne midler i Rindal Anleggsdrift og idrettslag og med innbytte av vår 8 år gamle maskin. Innkjøpsprisen på den gamle var 950.000,- for 8 år siden og vi fikk 490.000,- i innbyttepris. En stor takk til Tore for godt vedlikehold!

Mange har lurt på hvorfor Rindal Anleggsdrift anskaffer ny maskin. Den gamle fungerte bra, men var litt for liten, både med hensyn til bredde og ytelse. I dag er det behov for kombinert klassisk- og skøytetrasé, og for å få til det måtte den gamle maskina kjøre to ganger. Dette ga ikke optimale forhold, samtidig som man sparer tid og utgifter på å korte ned driftstiden. Ny maskin er bred nok til at det kjøres bare én gang for å få til forhold for begge stilarter, og motorytelsen gjør at det kan kjøres mye fortere ved alle forhold. Samtidig var det siste året skiforbundet hadde sin støtteordning for prepareringsutstyr, og her fikk vi fullt støttebeløp med 300.000,-!

Rindal IL Ski har et klart mål om å legge forholdene best mulig til rette for mest mulig aktivitet og flest mulig løypekilometre for begge stilarter, både for allmennheten og egne aktive løpere.

Vi benytter derfor anledningen til å minne om muligheten til å støtte vår løypekjøring. Det er nå satt opp større skilt om dette både ved Grønlivatnet, Skogsletta og lysløypa.

God tur!

Fler artikler og bilder:

Trollheimsporten

Driva