INNBETALING AV MEDLEMSKONTINGENT RINDAL IL

Aller først, de som fortsatt ønsker å få tilsendt medlemskontingenten pr post, vil fortsatt få det.

Som de fleste idrettslag sender også Rindal IL ut krav på medlemskontingent via e-post. Vi bruker NIF sitt system Min idrett. Det sparer oss for store portoutgifter og det forenkler bokføringa av innbetalinga. I den sammenheng, ønsker vi at alle sjekker sin e-postadresse som ligger på Min idrett. Flere som skifter e-postadresse glemmer å endre den på Min idrett.

rindalillogoHR

Ved utsendelse av medlemskontingenten, så kommer den som en faktura med giro. Den kan betales i nettbank, men det mest effektive og enkleste, at man betaler den i Min idrett.

Oppfordrer også dere som ikke ligger inne med e-postadresse, om å legge inn det.

Medlemskontingenten vil bli sendt ut ca 1. august. Ber om at dere følger ekstra godt med på e-post rundt denne datoen. De som forventer å få en slik e-post, men likevel ikke får, varsler oss snarest, slik at vi kan finne ut om hva som har gått galt. Vi skal ikke underslå at vi har hatt noen problemer rundt utsendelse av medlemskontingenten, det vil nå forsøke å komme til bunns i.

Til slutt, vil vi poengtere viktigheten av at alle aktive er medlemmer. I f eks handball og fotball, betaler klubben lisens/forsikring for hvert lag. Er ikke utøveren medlem, er ikke forsikringa gyldig for vedkommende. De som ikke har fylt 13 år, gjelder imidlertid idrettens barneforsikring.  

NB: Medlemskontingenten sendes ut fra donotreply@idrettsforbundet.no. Det er ikke «spam», men denne adressen kan ikke brukes til å stille spørsmål.

I stedet, kontakt medlemsansvarlig i klubben, Marit Ingeborg Bakk, enten ved å kontakte henne på tlf 959 72091 eller e-post medlemsansvarlig@rindalil.no .

Er du ikke medlem, men ønsker du å bli det, les info her: http://rindalil.no/bli-medlem.285042.no.html