Hallreglement

 • Støtteapparat/trenere har ved organisert idrettsaktivitet ansvar for at hallens reglement blir overholdt. Dette gjelder også overfor besøkende under organisert aktivitet.
 • Søppel skal ryddes vekk og kastes i søppelkasser.
 • Fotballsko og annet utstyr skal rengjøres før bruk i hallen.
 • Piggsko (friidrett) og skruknotter skal ikke benyttes på kunstgresset.
 • Brukere/leietakere skal rydde banen umiddelbart etter bruk. Mål fjernes etter hver trening, og plasseres på anvist plass. Målene løftes eller trilles vekk.  Ansvarlig trener/leietaker skal påse at dette gjøres. Opprydding og klargjøring av selve banen skal være avsluttet når neste lag skal starte sin trening
 • All form for rusmidler er forbudt i Rindalshallen (snus, tobakk og lignende).
 • Mat er ikke tillatt i hallen, med unntak av kiosksalg som foregår på løpebaneområdet utenfor kunstgresset.
 • Tyggegummi, godteri eller gjenstander av glass eller annet knusbart materiale er ikke tillatt i hallen.
 • Kjøretøy/sykler er forbudt i hallen. All bruk av annet materiell og egne midlertidige installasjoner inne i hallen skal godkjennes av Rindalshallen AS før bruk.
 • Dyr har ikke adgang til hallen.
 • Rindalshallen er ikke ansvarlig for tap av verdisaker som legges igjen i hallen.
 • Bruker/leietaker er ansvarlig for all skade som måtte bli påført hallen og dens materialer såfremt dette ikke skyldes normal slitasje.
 • Skader, feil og mangler meldes til kontaktpersoner på oppslag ved inngangen.  
 • Tjukkasen i enden av løpebanen, skal alltid være festet til veggen.
 • Tjukkasen i «høydehjørnet» skal være festet til veggen, bortsett fra når det foregår organisert høydetrening.
 • Lengdegropa skal brukes kun under organisert trening.

 

 

Revidert 24.01.2023