Hallreglement

 • Lagledelsen har ansvar for at hallens ordensregler blir overholdt.
 • Det må utvises varsomhet ved bruk av hallen og hallens materiell. Vis hensyn til andre, og forlat gjerne banen i bedre stand enn når du kom.
 • Søppel skal ryddes vekk og kastes i søppelkasser.
 • Fotballsko og annet utstyr skal rengjøres før bruk i hallen.
 • Piggsko (friidrett) og skruknotter skal ikke benyttes på kunstgresset.
 • Brukere/leietakere skal rydde banen umiddelbart etter bruk. Mål fjernes etter hver trening, og plasseres på anvist plass. Målene løftes eller trilles vekk.  Ansvarlig trener/leietaker skal påse at dette gjøres. Opprydding og klargjøring av selve banen skal være avsluttet når neste lag skal starte sin trening
 • All form for rusmidler er forbudt i Rindalshallen (snus, tobakk og lignende).
 • Mat er ikke tillatt i hallen.
 • Tyggegummi, godteri eller gjenstander av glass eller annet knusbart materiale er ikke tillatt i hallen.
 • Kjøretøy/sykler er forbudt i hallen. All bruk av annet materiell og egne midlertidige installasjoner inne i hallen skal godkjennes av Rindalshallen AS før bruk.
 • Dyr har ikke adgang til hallen.
 • Rindalshallen er ikke ansvarlig for tap av verdisaker som legges igjen i hallen.
 • Bruker/leietaker er ansvarlig for all skade som måtte bli påført hallen og dens materialer såfremt dette ikke skyldes normal slitasje.
 • Alle skader/mangler skal umiddelbart meldes til Rindalshallen AS

 

Revidert:             25.01.2018