Turneringsresultat oppdateres

Oppdaterte resultat fra turneringen finnere dere under fanen turnering på venstre side