Idrett i sterk varme

Temaet ble aktualisert i forbindelse med siste års Lina Roindt (2003). Derfor bør dette belyses nærmere. Temaet har en svært alvorlig side, faren for kollaps eller heteslag, og en mer triviell side, nemlig forberedelser som gjør at man kan opprettholde prestasjonsnivået også under sterk varme.
14. februar 2013 Les mer...

Idrett i sterk varme

Temaet ble aktualisert i forbindelse med siste års Lina Roindt (2003). Derfor bør dette belyses nærmere. Temaet har en svært alvorlig side, faren for kollaps eller heteslag, og en mer triviell side, nemlig forberedelser som gjør at man kan opprettholde prestasjonsnivået også under sterk varme.
18. juli 2003 Les mer...