Skiløype Grønlifeltet

Støtte til oppkjøring av skiløyper i Rindal

Turstigruppa i Rindal henvender seg også i år til alle husstander i Rindal for å be om støtte til oppkjøring av skiløyper.

Alle husstander vil få en giro i postkassen i løpet av kort tid og vi håper på positiv respons. Også denne vinteren er det lagt ned en betydelig innsats for å legge forholdene best mulig til rette. Så langt er vi godt fornøyd med løypene vi har kunnet tilby og har fått mange positive tilbakemeldinger .
Ditt bidrag er med og støtter all løypeoppkjøring i Rindal.

Til de som ikke mottar giro, men likevel vil gi et bidrag, er vi svært takknemlig for det.

Konto nr er: 4111 14 29772


Turstigruppa i Rindal.