Støtt Turstigruppa sitt arbeid med en SMS!

Turstigruppa i Rindal IL prøver etter beste evne å legge forholdene til rette for et aktivt friluftsliv. De siste åra er det ryddet og merket turstier i hele kommunen. I tillegg er det satt opp flere gapahuker og ei grillhytte. Det er bygget flere bruer i tilknytning til stinettet og informasjonstavler og trimbokser er plassert ut i forbindelse med turstinettet.
Vi er stolte av den høye kvaliteten vi har på stinettet og håper du også setter pris på innsatsen som legges ned.

Mange har etterlyst en enkel mulighet til å gi et bidrag for å støtte Turstigruppas arbeid.

Dette kan nå gjøres enkelt med å sende en SMS, enten pr. gang eller for hele sesongen.
 
Ved å sende en SMS til 2468 og skrive TURSTI støtter du arbeidet med kr 40,- og dette er tenkt som en engangsavgift pr tur.
Skriver du TURSTI SESONG støtter du oss med kr 400,-. Dette er tenkt for de som bruker turstiene og anleggene våre mye.
 
Alt som kommer inn vil bli brukt til friluftsformål. Pr i dag er det mest behov for penger til drift, vedlikehold og utbedring av de anleggene vi allerede har.
Nye turmål i år er Torhøtta og steinhytta ved Kvennabekktjønna. Begge ligger i område Fossdalen hvor det allerede er opparbeidet gapahuk ved Gråurtjønna og merkede turstier til Tuva og Gråurfjellet.