Aktivitetsplan Camp Trollheimen - Skiskole 2019

Deltagerne på skiskolen vil bli delt inn i grupper etter kjønn og alder, der øvelsene tilpasses nivå og alder på deltagerne.

Rulleskitrening for barn

Oppstart av rulleskitrening for unger er et tema det er mange meninger om, og Norges Skiforbund anbefaler ikke rulleski som treningsform før 14-15 års alder. Å lære mestring av rulleski i "den motoriske gullalderen" anser vi likevel som veldig verdifullt. Når de yngste skal prøve seg på rulleski vil fokus derfor være på lekbasert aktivitet og basisferdigheter som bremsing/ploging, stopping og balanse, samt trafikksikkerhet. Rulleskiaktiviteten vil i hovedsak foregå i rulleskiløypa, på gangveier og avgrensede og oversiktlige steder. Alle øktene er også rettet mot fristil.

Dag Tidspunkt Økt Gruppe Øvelse
Torsdag 1. 17:00     Oppmøte og registrering - Rindal Skole
  17:45     Opprop første økt
  18:00 1 1 og 2 Barmark - Trollskogstafett og myrfotball
    1 3 og 4 Barmark - hinderløype ved Tjønna
  19:30     Bading Tjønna
  21:00     Kveldsmat
Fredag 2. 08:30     Frokost
  09:30 1 1 og 2 Rulleski fristil - basisferdighet
    1 3 og 4 Barmark - Trollskogstafett og myrfotball
  12:00     Lunch
  14:30 2 1 og 2 Barmark - hinderløype ved Tjønna
    2 3 og 4 Rulleski fristil - basisferdighet
  16:30     Middag - Gryterett
  18:00 3 Alle Konkurranser ved Tjønna
  21:00     Kveldsmat
Lørdag 3. 08:30     Frokost
  09:30 1 1 og 2 Barmark - sirkeltrening og fotball i fotballhallen
    1 3 og 4 Rulleski fristil
  12:00     Lunch
  14:30 2 1 og 2 Rulleski fristil
    2 3 og 4 Barmark - sirkeltrening og fotball i fotballhallen
  16:00     Bading Tjønna
  17:30     Middag - Taco
  19:00     Kino i Attanova, Rindalshuset
  21:00     Kveldsmat
Søndag 4. 08:30     Frokost
  09:30 1 Alle Fjelltur. Foreldre kan gjerne være med.
  13:30     Lunch og avreise - Rindal Skole

Planen viser samme opplegg som i 2018. Dette er kun en rammeplan, og kan bli endret noe for 2019. Oppdatert plan kommer i ukene før campen begynner.