Aktivitetsplan Camp Trollheimen - Skiskole 2018

Deltagerne på skiskolen vil bli delt inn i grupper etter kjønn og alder, der øvelsene tilpasses nivå og alder på deltagerne.

Rulleskitrening for barn

Oppstart av rulleskitrening for unger er et tema det er mange meninger om, og Norges Skiforbund anbefaler ikke rulleski som treningsform før 14-15 års alder. Å lære mestring av rulleski i "den motoriske gullalderen" anser vi likevel som veldig verdifullt. Når de yngste skal prøve seg på rulleski vil fokus derfor være på lekbasert aktivitet og basisferdigheter som bremsing/ploging, stopping og balanse, samt trafikksikkerhet. Rulleskiaktiviteten vil foregå på gangveier og avgrensede og oversiktlige steder. Alle øktene er også rettet mot fristil.

Dag Tidspunkt Økt Gruppe Øvelse
Torsdag 2. 17:00     Oppmøte og registrering - Rindal Skole
  18:00 1 1 og 2 Barmark - Trollskogstafett og myrfotball
    1 3 og 4 Barmark - hinderløype ved Tjønna
  21:00     Kveldsmat
Fredag 3. 08:30     Frokost
  09:30 1 1 og 2 Barmark - hinderløype ved Tjønna
    1 3 og 4 Rulleski fristil - basisferdighet og lek
  12:00     Lunch
  14:30 2 1 og 2 Rulleski fristil - basisferdighet og lek
    2 3 og 4 Barmark - sirkeltrening og fotball i fotballhallen
  16:30     Middag - Gryterett
  19:00 3 Alle Konkurranser ved Tjønna
  21:00     Kveldsmat
Lørdag 4. 08:30     Frokost
  09:30 1 1 og 2 Barmark - sirkeltrening og fotball i fotballhallen
    1 3 og 4 Rulleski fristil
  12:00     Lunch
  14:30 2 1 og 2 Rulleski fristil
    2 3 og 4 Barmark - Trollskogstafett og myrfotball
  17:30     Middag - Taco
  19:00     Kino i Attanova Rindalshuset - Hotel Transylvania 3
  21:00     Kveldsmat
Søndag 5. 08:30     Frokost
  09:30 1 Alle Fjelltur. Foreldre kan gjerne være med
  13:30     Lunch og avreise - Rindal Skole

Dette er foreløpig plan, det kan derfor bli noen endringer.