Rindals-Cup 2012

Turneringsinformasjon

TURNERINGSINFORMASJON

 
SPILLETID
ü Turneringa starter søndag kl. 11.00.
ü Alle kamper er på 2 omganger à 12 minutter uten pause.
ü Alle lag får spille minst 3 kamper.
 
SPILLEFORM/REGLER
ü Turneringa arrangeres etter NFF’s reglement.
ü Alle kamper spilles som 5’er.
ü NB! Lagene kan bli enige innbyrdes om flere spillere på banen.
ü Ingen pause mellom omgangene
ü Kamper som kommer for sent i gang blåses likevel av til fastsatt tidspunkt.
ü Det spilles enkel serie i henhold til kampoppsett.
ü Det kåres ingen vinnere i klassene.
 
DRAKTER/UTSTYR
ü Lag oppført først i programmet beholder sine drakter ved draktlikhet. Andre laget benytter vester. Vester lånes i sekretariatet.
ü Husk ”leggskinner”
ü Førstehjelpsutstyr finnes i sekretariatet.
 
OVERÅRIGE SPILLERE
ü Med overårige spillere menes spillere som er inntil ett år for gamle
ü Overårige spillere skal ikke benyttes for å styrke lagets sportslige resultat.
ü Det åpnes ikke for adgang til å benytte spillere med dispensasjon i tillegg til
ü antallet overårige, med mindre spillere har fått dispensasjon på sosialmedisinsk
ü Grunnlag med attest fra for eksempel lege.
ü Overårige spillere kan kun delta på ett lag i samme turnering,
ü Det er adgang til å ha tre overårige i troppen, men bare én overårig kan være på banen om gangen.
 
SEKRETARIAT
ü Søndag åpent fra kl 10.00 i 2. Etasje i klubbens anlegg ved banen.
ü Telefonnummer til sekretariat: 976 82 820
ü Alle lag må levere lagliste med navn til sekretariatet
ved ankomst, og senest 45 min. før lagets første kamp.
 
GARDEROBER
ü Alle lag kan bestille garderober i sekretariatet. Garderobene ligger i Rindalshuset ved Rindal Skole.
ü Toaletter i Klubbens anlegg øst for banen.
Les mer...