Attanova 16.03.2022

Referat fra Årsmøte 2021

24. mars 2022 Årsmøtereferat

Attanova 17.03.2021

Referat fra Årsmøte 2020

23. mars 2021

Attanova 10.06.2020

Referat fra Årsmøte 2019

13. juli 2020 Årsmøtereferatet

Attanova, 20.03.2019

Referat fra Årsmøte 2018

26. mars 2019 Årsmøtereferat
john ole årsmøte 2015

Årsmøtet - oppdatert med referat

Rindal IL avholdt sitt årsmøtet i Attanova tirsdag 28. april. Det var et ordinært årsmøte uten de helt store sakene, men i tillegg til de ordinære årsmøtesakene kom verdensmester i ski-orientering Lars Hol Moholdt og fortalte og viste bilder fra sin karriere, og styreleder i Rindalshallen AS Odd Inge Løfald orienterte kort om fremdrift i byggingen av Rindalshallen.

5. mai 2015 Les mer...

Årsmøte i Rindal IL - oppdatert med årsmeldinger

Onsdag 23. april var det årsmøte i Rindal IL.

John Ole Aspli ble valgt til ny leder, i tillegg består hovedstyret av disse: ny nestleder Jorunn Løset Løfald (inn for Lisbet Lillevik), økonomi  Ingrid Landsem Lilleløkken (inn for Tove Holsæther Bolme), sekretær Line Flåtten (gjenvalg) og 1. styremedlem Oddbjørn Heggem (gjenvalg). 2. og 3. styremedlem  Åge Jonli og Eirik Tørset var ikke på valg.

Årsmøtereferat

Årsmeldinger

Se ellers hva Trollheimsporten skriver om årsmøtet.

8. mai 2014

Referat fra Ekstraordinært årsmøte

8. desember 2013
årsmøte-fotballhall

Ekstraordinært årsmøte i kveld:

Positiv til fotballhall

Rindal IL kalte inn til ekstraordinært årsmøte i Attanova i kveld, med kun en sak på kartet; Fotballhall.
60 medlemmer var møtt opp. Leder Atle Norli startet med en god og grundig gjennomgang av det arbeidet som er lagt ned, der han var innom både bakgrunnen for arbeidet, møtehistorikk, forprosjektet som er gjort, valg av eierskap og driftsmodell, skisser av hallen og kostnadsoverslag.

Noe av det som ble diskutert i salen var blant annet utseende, mulighet for flerbruk og selvfølgelig det økonomiske.

De oppmøtte medlemmene var klare i sin tale på den skriftlige avstemninga; Alle 60 stemte for styrets innstilling til vedtak.

20. november 2013 Les mer...

Prosess Fotballhall i Rindal – klubbens deltagelse og rolle så langt

Vedlagt følger et notat fra kubbens leder Atle Norli om arbeidet med fotballhall i Rindal.

25. september 2013 Les mer...