Utleie

Rindalshuset administrer utleie av hallen. Ønsker du å leie ta kontakt med Rindalshuset v/Kari Mette Skjølsvold, kari.mette.skjolsvold@rindal.kommune.no eller telefon 91579282.

Leiepriser:
Hel hall  kr.    600,- pr. time.
1/2 hall  kr.    350,- pr. time.
Dagleie helg, hel hall kr.  4.000,- (maks 8 timer)

Leietager er ansvarlig for, og dekker, all skade som oppstår på utstyr, inventar, faste installasjoner eller selve bygget.

Utleier er ansvarlig for at leier er kjent med ordensregler og branninnstruksen som gjelder for Rindalshallen.