ny Småtrolluka logo_150x121

Trollbanen blir ikke næringsareal

Kommunestyret i Rindal vedtok torsdag kveld at man i denne planperioden ikke skal ta deler av Trollbanen til nærings/serviceareal. Derfor ser vi nå frem til å utvikle dette området til den brede aktiviteten vi har innen fotball i Rindal. Og ikke minst er arrangementet Småtrolluka sikret ett stort nok området. For å arrangere Småtrolluka så må vi ha ett areal tilsvarende nåværende størrelse på Trollbanen.

Klubben ønsket ikke at dette arealet skulle bli brukt til næringsareal fordi dette området er med og sikrer den gode rekrutteringen blant fotballspillere og er med og bærer klubben økonomisk med sine store arrangement som Småtrolluka og Rindals-Cup.

Fotballgruppa og Småtrolluka trenger større plass til lager og garasje, derfor har vi diskutert å sette opp et nytt servicebygg med større lager/garasje og ettersom det mangler garderobeanlegg ved Trollbanen og at flere av våre lag etterspør dette vil det være naturlig at klubben tar med dette ved en utbygging.