Trimposter

Her finner du oversikt over trimposter som Rindals-Troll har ut over de merkede turstiene til toppene.
TRIMPOSTER IK RINDALS-TROLL

Klubben har følgende trimposter i tillegg til de som er med i turstiopplegget (Fjelltrimmen)

SVARTVASSLØA (rutetilvisning 13-92)
Ligger på sørsida av Svartvatnet øst for sentrum. Skogsvei fra Grønliveien og sti 5-600 på slutten.

FEIARSKARET (13-91)
Posten ligger like sør for Tiursåsen 3, 5 km øst for sentrum. Skogsvei og sti fra Løften eller fra østsida av Igltjønna

BJØRKHOLTET (15-90)
Sti fra Lulia i Romundstadbygda. Ligger ved skiløypa som kjøres opp østover fra sentrum og er en post som besøkes mest vinters tid. Ca 2 km øst for Feiarskaret.

KYSINGEN (17-90)
Ligger på en høyde 500 vest for nordenden av Kysingvatnet. Også en post som besøkes mest på vinters tid etter som den ligger ved skiløypa som kjøres opp fra lysløypa ved sentrum. Ca 1,5 km øst for Bjørkholtet og 7,5 km fra sentrum

STOKKVATNET (19-90)
Posten ligger på en høyde nord for Stokkvatnet og vanligvis kjøres skiløypa hit. Nås lettest på sommers tid ved å gå den nye skogsveien fra Haltlia til Kysinvatnet og følge sti opp Holtskaret. 10 km øst for sentrum

STOKKFJELLET (627 moh) (20-90)
Ny post som er med i Fjelltrimmen 2005. Sti nordover fra Haltlia forbi Litlvatnet og Setervatnet eller på sykkel eller beina langs skogsvei sørover fra Storholten til Stabbvatnet.

TØRSÅSLØA (07-93)
Meget godt besøkt trimpost på nordsida av bygda. Ligger ved den merka turstien som går fra Tørsåsen til Skåkleiva. Kun 5-600m fra sommerparkering. Populært turmål også vinters tid. Oppkjørt skiløype går forbi og videre til

FINNRÅA (04-93)
Ligger ved sommerstien som går fra Gammelseterøyan mot Finnråvatnet (og videre mot Grytbakksetra).

IGLTJØNNA (på østsida)
Ny trimboks satt opp i forbindelse med opplegget ”Best til å gå på tur” under Friluftlivets år 2005. Ligger ved hvileplassen på østsida av Igltjønna ved lysløypa/trimstien.

STORTELET (10-86)
Nås lettest fra Bjønnsledet i Folldalen eller ved å følge skogsveien og stien som går opp Resbakklia i Bøludalen.

BOLMSETRIN (11-84)
Alternative ruter; 1. til Stortelet som beskrevet over og videre langs Stillbølu. 2. På skogsvei fra Langliveien opp Seterlia og på sti forbi forbi Knapphaugen.

LITLBØLUDALEN (12-85)
Posten ligger rett øst for Knapphaugen, like ved turstien som går fra Langlia til Trollheimshytta. Vinterløype opp Seterlia fra Langliveien og forbi posten ved Moasetra

MOASETRA (Slarkdalen) (12-86)
Posten ligger ved skiløypa fra Langliveien og opp Seterlia og blir mest besøkt vinters tid. Sti videre opp forbi Moasetra og til Gammelseterdalen og Litlbøludalen.