Rindal%2BIL%2Bstyret_715x486

Stiftelsesårsmøte - Rindal IL vedtatt

Det ble i kveld holdt stiftelsesmøte for det nye idrettslaget i bygda, som altså er en fusjon mellom IL Rindøl, IK Rindals-Troll og Rindal FK.

Det var møtt opp 53 medlemmer fra de tre lagene. Etter at leder for samarbeidsstyret Atle Norli hadde orientert litt om bakgrunnen for møtet, ble John Ole Aspli valgt til møteleder. Det nye laget ble vedtatt uten diskusjoner, og navnet ble vedtatt til Rindal IL.

Oppdatert med møteprotokoll

Rindal IL overtar organisasjonsnr og stiftelsesdato fra det eldste laget, Rindøl, som dermed blir 11.02.1906. Årsmøtet satte medlemskontingenten for 2013 til 100,- (alle aldre), mens det ble en familierabatt på 300,-

Den saken som skapte mest debatt i salen var organisasjonsplanen. Den største endringene her er at årsmøtet kun velger hovedstyret samt avdelingslederen i hver avdeling. Resten av styrene i hver avdeling velges av gruppene selv, men valgene må godkjennes av hovedstyret

Rindal IL skal søke om medlemsskap i Fotballforbundet, Handballforbundet, Skiforbundet og Friidrettsforbundet. I tillegg blir det trimgruppe og barneidrettsgruppe.

Til slutt var det valg av styret, som blir sittende fram til ordinært årsmøte som skal avholdes innen april. Følgende valg ble gjort: Leder: Atle Norli Nestleder: Lisbeth Lillevik Økonomi: Pål Sande Sekretær: Line Flåtten 1. styremedlem: Oddbjørn Heggem 2. styremedlem: Åge Jonli 3. styremedlem: Jo Trønsdal Bævre

Revisorer: Kirsti Helgetun og Ingmund Halgunset. Valgkomite: Elmer Talgø, Hege Gåsvand, Hallgeir Storholt. Vara: Ellinor Trønsdal.

Etter at det offisielle møtet var slutt, overrakte Rindal Kommune ved ordfører Ola T. Heggem en gave til den nye klubben på 25 000,- til oppstartskostnader. Takk!

Atle kunne også opplyse om at de tidligere på dagen hadde signert klubbens generalsponsor, Rindal Sparebank, som går inn med betydelige midler i nyklubben.

Trollheimsporten.no har også mer fra stiftelsesårsmøtet.

Det ble også orientert om klubbens nye klubbfarger, hvor det ble vist fram klubbens nye overtrekksdrakt. Det ble også vist fram forslag til klubbens nye logo. Det gjenstår noen detaljer på denne neda, men de oppmøtte fikk en god pekepinn på hvordan den kommer til å se ut.

Møteprotokoll sak 1-5
Møteprotokoll sak 6 - 7