Nytt turmål i Fjelltrimmen 2012

I dag ble det satt opp ny trimboks på Duvåsen som i år er med som ett av turmåla i Fjelltrimmen.
Det er nymerket sti fra Bjørnsledet i Folldalen og her vil det om ganske kort tid komme opp informasjonstavle med kart og beskrivelse av turen.
Føreløbig mangler det skilting, men også dette vil komme på plass i løpet av juni. 

Stien er lagt slik at det er mulig å gå en runde og da følger en deler av den gamle seterstien som gikk innover Folldalen både fra Børset og Aune.
Trimboksen er plassert like øst for mastene på Duvåsen, men den beste utsikten får man hvis man følger merkinga 3-400 meter videre ned til Svarthaugen.
 
Det er også merket og ryddet sti opp lia (seterveien) både fra Aune og Bøludalen hvis noen ønsker å starte helt nede fra dalen.
 
Turstigruppa ønsker god tur.
På tur opp mot Gjøtet.
På tur opp mot Gjøtet.
Utsikt nordøstover.
Utsikt nordøstover.
Ved trimboksen.
Ved trimboksen.