Medlemsfest Rindal IL - mer om utmerkelser

Det er mange som lurer på hvilke utmerkelser som skal deles ut på medlemsfesten 8.november.

Bakgrunnen er som følger: IK Rindals-Troll delte ut utmerkelser (fat) til alle som satt i hovedstyret, samt avdelingsledere, etter 5, 10, 15 osv. IL Rindøl og Rindal FK hadde ikke denne praksisen, men etter sammenslåinga mener vi at det er naturlig at tidligere styremedlemmer her også får sine fortjente utmerkelser. Vi har valgt å gå 25 år bak i tid - det samme ble gjort da Rindal og Troll ble slått sammen til IK Rindals-Troll.

I disse dager har vi sendt ut invitasjon til de dette gjelder, og vi håper at så mange som mulig har anledning til å komme å ta i mot utmerkelsen.

I tillegg kan vi melde at det vil bli utnevnt ny æresmedlem, den først siden 2001. Som bevis på æresmedlemsskapet tildeles medalje og diplom i glass og ramme.

Les om statuttene for æresmedlemsskap her.

Utmerkelser i Rindal IL

Vi håper flest mulige er nysgjerrige på hvem som får disse utmerkelsene og melder seg på medlemsfesten.

Alle medlemmer (med evt. følge) er hjertelig velkomne!
 

Styret