Kart over nye turstier

Det er i år laget kart over en del nye turstier i Rindal.
Vi ønsker at flest mulig skal benytte seg av de nye stiene og dere kan gjerne distribuere dette videre til bekjente.

Den lengste runden fra Tjønna via Svartvassløa , Feiarskaret og Kaldråa er ganske nøyaktig 10 km, men her er det gode muligheter både til kortere og lengre turer.
Kart turstier øst for sentrum
Kart turstier øst for sentrum
Turstier Igltjønna komplett
Turstier Igltjønna komplett
Kartoppslag Duvåsen
Kartoppslag Duvåsen