IL Rindøls historie

IL Rindøls historie er lang, og vi skal ikke gå alt for dypt inn på alt som har hendt i lagets historie i denne artikkelen, men heller ta med det viktigste. Så får heller de som vil lese mer om historien, som startet i 1906, gå til anskaffelse av jubileumheftet som ble gitt ut i forbindelse med IL Rindøls 100-årsjubileum i 2006. Vi begynner med starten, som altså var i 1906. Da ble idrettslaget Nansen stiftet.
IL Rindøl
IL Rindøl

Fra begynnelsen av var dette er lokallag for Løfall krets, som var stiftet søndag 11. februar for skiidrettens fremme, men som også ganske raskt begynte å drive friidrett.

Idrettslaget prøvde seg på mange aktiviteter de første åra. Oppstarten var et "præmieskirend for gutter" på stiftelsesdatoen. På våren samme år ble det avholdt landeveisløp over 10 km. Etter dette avholdes det et vinteridrettsstevne og et sommeridrettsstevne. Det ble også holdt konkurranse i hjulridt under sommeridrettsstevne, men dette varte ikke lenge. I 1909 ble følgende skrevet i protokollen: "Cykleridt besluttedes enstemmig ikke drevet i konkurranseløb, da det anses for at være den farligste sport for den utrænede og der tages i betraktning at saa mange er udelukket for aa deltage i denne sport. Derimot beslutedes aa forsøge med spydkast, dersom det lod sig gjøre."

Samme år, altså i 1906, begynte også ungdomslaget Lomunda å drive idrett i Lomundalen. Først på 1920-tallet kom fotballen inn i bildet. Da så fotballklubben Skogguten dagens lys, og på samme tid fikk Løfall en egen fotballavdeling, fotballklubben Falk.

I 1928 gikk imidlertid Løfall, Skogen og Lomundal sammen til ett enhetlig idrettslag for øverbygda, og navnet ble som fra starten i Løfall i 1906, Idrettslaget Nansen. I første omgang gjaldt dette skiidretten. Fotballklubben Skogguten gikk inn i Nansen først i 1939.

----------------------------------

Dette er et utdrag fra jubileumsheftet ti lIL Rindøl som kom ut i forbindelse med 100-årsjubileumet i 2006. For mer info om Rindøls historie anbefaler vi dette heftet.

Les mer om Rindøls mangfoldige historie i artiklene under: