IK Rindals-Troll støtter kunstgressbane i Rindal

IK Rindals-Troll styrebehandlet hvordan klubben kunne bidra for å få til kunstgressbane i Rindal allerede på styremøte 24. august. Det var etter møte mellom lederene i de 3 største idrettslagene og kommunen 19. august. Der det fra kommunens side ønsket å vite hva idrettslagene kunne bidra med for å realisere en kunstgressbane i Rindal. Følgende ble bestemt på styremøte:

 Vi ønsker at Rindal kommune tar ansvaret for å organisere et forprosjekt for å gjennomførte det arbeidet som er beskrevet i møtereferatet.
IK Rindals-Troll vil stille med personell for å delta i gjennomføringen av forprosjektet.