Halvårsmøte 2008

I.K.Rindals-Troll gjennomførte halvårsmøte tirsdag 20. mai. Årsmelding for ski og handball ble vedtatt, og det ble også gjort valg på nye avdelingsstyrer i ski og handball. Johan Landsem tok gjenvalg som leder i skigruppa og Hanne Tove Nerbu Baalsrud tok over etter Atle Norli som leder av handballgruppa. Atle og Johan ble takket for innsatsen siste valgperiode.