Rindals-Troll_150x150

God jul fra IK Rindals-Troll!

IK Rindals-Troll ønsker å takke alle sine støttespillere, samarbeidspartnere, æresmedlemmer, medlemmer og aktive for sitt bidrag og innsats for klubben i 2012.
IK Rindals-Troll, som ble en realitet etter sammenslåingen av Rindal IL og Sportsklubben Troll i 1987, rakk å bli 25 år før vi nå går over i en ny tid med ett felles all-idrettslag i bygda.

At et stort flertall av medlemmene i dagens tre klubber ønsket en sammenslåing tror vi er helt rett. Dette sikrer bedre resursutnyttelse av de tillitsvalgte, sikrer bedre sportslig aktivitet for barn og unge og bidrar til å få en enklere sponsorstruktur til beste for alle våre aktive.

Det vil alltid være følelser i sving i slike prosesser, det gjelder både ved sammenslåinger i organisasjoner og i næringslivet for øvrig. Vi håper inderlig at vi ikke mister noen medlemmer på dette og at vi fortsatt får dra nytte av den verdifulle dugnadsinnsatsen som dere har bidratt med for idretten i Rindal.

Våre barn og unge trenger et solid og godt idrettslag i bunn for sin aktivitet, både i bredde og senere på toppnivå.

I forbindelse med etableringen av nytt lag ønsker jeg spesielt å trekke frem våre samarbeidspartnere - sponsorer som vi har inngått langsiktige avtaler med i den nye klubben.
Vi er ikke riktig ferdigforhandlet med alle, men frem til nå signaliserer våre samarbeidspartnere gjennom disse forbedrede avtalene en sterkt signal om en tro på det nye laget og en vilje til å bidra til å støtte opp om idrettsaktiviteten vår, spesielt for barn og unge.

Når vi nå tilbakelegger 2012 og går inn i 2013 som ett felles lag, gleder vi oss til å ta fatt på jobben videre og til å igjen fokusere på sportslig aktivitet og utvikling av våre idrettsanlegg, med et sterkt ønske om å få realisert ny kunstgrashall.

Men for å lykkes med både sportslig aktivitet og anleggsutvikling er vi helt avhengig av bidraget fra våre medlemmer i form av dugnadsinnsats. Vi har større behov enn noen gang til å styrke oss på trener- og oppmannssiden. Vi ønsker at flere ser verdien av å ta på som trenere og bidra i støtteapparatet og få skoleringen til dette gjennom idrettens egne opplæringsprogram.

Uten frivilligheten stopper idrettsaktiviteten!


Ønsker samtidig å benytte anledningen til å ønske dere alle en riktig god jul og godt nyttår!