Frivillig løypeavgift - takk

Turstigruppa vil med dette takke alle bidragsytere for støtte i forbindelse med årets innsamlingsaksjon .
Innbydende forhold
Innbydende forhold
Fornøyde brukere
Fornøyde brukere
Det er kommet inn ca 44.000 kroner (mot 37.000 i fjor) og av disse er 40.000 fordelt til skigruppene i de to klubbene med kr 13.400 til IL Rindøl og kr 26.600 IK Rindals-Troll.

Rindal kommune bidrar i tillegg med kr 80.000 til oppkjøring av skiløyper og noe av dette fordeles på tre andre aktører som kjører skiløyper; Helgetunmarka grunneierlag, Tørsåsen Vel og Rørvatnet Vel.

Den store støtten tar vi som et tegn på at publikum stort sett er fornøyd med løypetilbudet i kommunen.

For Turstigruppa
Harald Solvik