LOGO FFO

Fotballfritidsordning

IK Rindals-Troll Fotball har sammen med Rindal Fotball vurdert ulike former for fotballfritidsordning (FFO) en stund, og har derfor sjekket hva andre klubber har av tilsvarende opplegg. De fleste av disse har tilbud fra 4. klasse og oppover. De yngre klassene blir for unge, og vi har allerede et tilbud om barneidrett for disse aldersgruppene.   

Med FFO ønsker vi å få på plass et tilbud om trening i Rindalshuset umiddelbart etter skolen en fast dag i uken for elever fra 4. til 10. klasse. Elever fra 4. – 7. klasse vil få sitt tilbud onsdager, mens torsdager blir fast dag for elevene fra 8. – 10. klasse Begge dager starter treningsøktene kl. 15.00. Det vil bli servert frukt i Rindalshuset fra kl. 14.00.  Tilbudet skal følge skoleruten, med fri i skoleferier/skolefridager.
 
Dette skal være et tilbud for spillere som er ekstra motiverte og treningsvillige, og som derfor ønsker ekstra oppfølging med kvalifiserte instruktører. Det stilles ingen sportslige krav til bestemte ferdighetsnivå eller lignende, men det forventes at spillerne virkelig ønsker å ha fokus på å trene (og bli trent) i øktene. Det vil bli utarbeidet et mer spisset opplegg for de som går i 8.-10. klasse. Der vil det blant annet bli ekstra fokusert på fotballforståelse, og også med større krav til kvalitet på treningene.
  
Foruten trening og fysisk aktivitet ønsker vi dessuten å inkludere et fruktmåltid til deltakerne i starten av hver trening. Utgiftene til dette skal dekkes av en deltakeravgift. Denne foreldrebetalte avgiften vil delvis også være med å dekke andre utgifter klubben vil få med å iverksette tilbudet. Avgiften er nå i planleggingsfasen stipulert til 600 kr frem til jul. Avgift etter jul er ennå ikke bestemt.
 

Påmeldingsfrister og mer informasjon vil bli offentliggjort så snart det er klart på klubbens hjemmesider. Oppstart vil være etter høstferien.
 
For mer informasjon kan Rune Løfald treffes på mobil 976 82 820 eller e-post: fotball@rindals-troll.no