Dugnad

I dag har det vært dugnad i idrettslaget.
Fjerning av stein rundt traseen.
Fjerning av stein rundt traseen.
Dugnad i idrettslaget i dag med rydding av skiløype traseen rundt Tjønna.
Dugnad i idrettslaget i dag med rydding av skiløypetraseen rundt Tjønna.