Dommerregning

Dommerregning som brukes av våre klubbdommere finner du på linken under.
Klubbdommer skriver ut denne, fyller ut og tar med på kamp. Regningen leveres til lagleder/trener som betaler ut beløpet etter kampen.

Satsene for 2021 er:
7-10 år kr. 150,- pr. kamp
11-12 år kr. 200,- pr. kamp
13 år og eldre kr. 300,- pr. kamp

29. april 2019 Last ned dommerregning...

Utvisningsrapport

Blir en spiller utvist eller en trener/lagleder bortvist SKAL dommeren fylle ut en utvisningsrapport, eller bortvisningsrapport for trener/lagleder.

Dersom dommer er usikker på hvordan utvisnings- eller bortvisningsrapport skal fylles ut, er det bare å ta kontakt med dommeransvarlig Øyvind Dalen på dalen.oyvind@gmail.com eller telefon 95824944, så får du hjelp til utfylling :)

HUSK å skrive ned navn og nr på spiller, slik at du har dette når rapporten skal fylles ut! Utvisningsrapport MÅ skrives innen 24 timer etter kampen.

Utvisningsrapport fylles ut HER
 

29. april 2019