Bygg og anlegg

IL Rindøls historie

Helt fra starten i 1906 måtte idrettslaget ha en plass å holde til når idrettsaktivitet skulle utøves. I Løfall, som mange andre steder, var det skolehusa som bød seg fram i den utstrekning det måtte være mulig. Fram til etter krigen var det avholdt stevner og kamper rundt om på anlegg av variabel kvalitet rundt om i øverbygda.

Først etter krigen ble det fart på anlegget på Skogsletta. Etter at idrettslaget sikret seg tomt til ny idrettsbane i 1944/45 ble det også avsatt en parsell til hustomt. Jobben med reising av klubbhus gikk i bølgedaler. Først på slutten av 1950 årene ble det fart på sakene. Da ble det arrangert basarer og underholdningskvelder som skaffet den nette sum av ca 10 000,- Penegen ble satt inn på konto i Rindal samvirkelag, og skulle vise seg å bli startgrunnlaget for det som først på 70-tallet skulle bli Skogsletta klubb- og forsamlingshus.

Mot slutten av 60-tallet går anleggstida i Folldalen mot slutten, og i den forbindelse ble flere anleggsbrakker til salgs for nedriving. Idrettslaget sikret seg ei av disse for 8000,- Brakka måtte rives i løpet av sommeren, og det ble en hektisk tid for karene, men alt gikk bra, og ved fristens utløp var brakka revet, kjørt til bygds og tomta planert ut. Laget satte nå alle kluter til for å finansiere det hele, og det tok sin tid før alt var klart og bygget sto ferdig til innvielse. Det meste foregikk på dugnad, og det ble mange innsamlingsaksjoner.

I følge regnskapet kom huset på ca 180.000,-. Det var mang en dugnadstime som var lagt ned før huset sto klart til innvielse 10. april 1976. Da var det 120 gjester til stede. Nå hadde laget eget klubb og forsamlingshus. Mulighetene for alle aktiviteter innen laget var nå vesentlig forbedret.

Huset ble påbygd med forsamlingssal og kjøkken senere. Dette sto ferdig i 1981 og hadde en finansieringsplan på kr. 135.000,-

På ekstraordinært årsmøte 27. april 1984 ble det vedtatt å søke om midler til å bygge garderobe/lager-anløegg på Skogsletta. Dugnad med å ha ned tømmer kom i gang på høsten samme år, men på årsmøtet i 1985 kom saken opp på nytt. Det ble diskutert om det skulle bygges et nytt hus, slik planen var, eller om det skulle bygges på det huset som allerede sto der. Dermed ble byggingen utsatt til utpå våren 1986. Etter en hektisk innspurt sto huset klart til bruk på etterjulsvinteren 1988. Da hadde i alt 80 personer utført 2030 timer med dugnadsinnsats.

----------------------------------

Dette er et utdrag fra jubileumsheftet til IL Rindøl som kom ut i forbindelse med 100-årsjubileumet i 2006. For mer info om Rindøls historie anbefaler vi dette heftet.

Les mer om Rindøls mangfoldige historie i artiklene under: