Årsmøte 2006

På årsmøtet til Rindals-Troll 22. november ble dette styret i klubben valgt: Petter Baalsrud (leder), Bjørn Løset (nestleder), Laila Eidnes Bakken (økonomi), Morten Møller (sekretær) og Camilla Stokke Løften (styremedlem).