Årsmøte 2005

Under årsmøtet i Idrettsklubben Rindals-Troll 24. november ble Magne Bjørnstad (bildet) valgt til ny leder etter Håkon Fredriksen - Håkon har jo gjort bygutt av seg i år. (Foto: Harald Solvik)
Avgått idrettslagsleder Håkon Fredriksen (t.h.) sammen med Yngve Bakken, som gikk av som leder i fotballgruppa og fikk blomster for sin store innsats der.
Avgått idrettslagsleder Håkon Fredriksen (t.h.) sammen med Yngve Bakken, som gikk av som leder i fotballgruppa og fikk blomster for sin store innsats der.
Nytt%20styre

Møtereferat
Årsmelding 2005
Årsmelding økonomi 2005
Årsmelding fotball 2005
Årsmelding friidrett 2005
Årsmelding Turstigruppa 2005
Årsmelding barneidrett 2005

Bildet nederst, fra venstre: Laila Eidnes - hun ble valgt til økonomileder etter Roar Morten Eriksen,Vigdis Trønsdal - gjenvalgt som sekretær, fikk blomster for 5 år i styret,Håkon Fredriksen - avtroppende leder, også han med blomster for innsatsen,Morten Møller - styremedlem i klubben, og Magne Bjørnstad - Rindals-Trolls nye leder. (Nestleder Rune Løfald mangler på bildet.)