Årsmøte 2001

På årsmøtet 22.november 2001 ble Gunhild Strupstad valgt til klubbens første kvinnelige leder. Harald Solvik ble utnevnt til nytt æresmedlem.
Gunhild Strupstad 2001
Ny leder Gunhild Strupstad
Harald Solvik 2001
Åresmedlem Harald Solvik