Årsmelding Turstigruppa 2009

ÅRSMELDING 2009 - TURSTIGRUPPA


FJELLTRIMMEN 2009

Dette var åttende året med fjelltrim i regi av Turstigruppa.

Et opplegg vi startet med i 2002 for å motivere flere til å ta i bruk den flotte naturen vi har rundt oss og for at folk skal bli bedre kjent rundt om i kommunen.

Årets opplegg;

Fjelltrimmen 2009 omfattet 13 fjelltopper man hadde å velge mellom og hvor 8 eller 4 som skulle besøkes innen 20. oktober. Pga en meget våt høst, ble fristen utsatt til 1.november

I årets opplegg kunne man velge mellom følgende topper; Garbergfjellet, Gråurfjellet, Storfjellet, Skåkleiva, Tifjellet, Ruten, Ura, Gaddfjellet, Raudfjellet, Resfjellet og Mjukinn, Stokkfjellet og Slumpan .

Premiering;

Alle som besøker 8 av toppene innen fristen får et krus med bilde/motiv av en av toppene, teksten ”Fjelltrimmen 2009” og personlig navn. I år vil motivet bli et fargebilde av Slumpan.

For barn født 1993 eller senere (t.o.m. 10.klasse) og pensjonister født 1942 eller tidligere var kravet at de hadde besøkt 4 av toppene.

Oppslutning;
Første året var det 228 som fullførte, i 2003 økte til 255 og i 2004 314, mens det i 2005 var 294. I 2006 var det 313 som gjorde seg fortjent til å motta kruset som bevis på at de hadde gjennomført Fjelltrimmen .

I 2007 var det mye dårlig vær på høsten og det ble til slutt 276 som fullførte. Oppgang igjen i 2008 med 310, mens det i år var 253 som fullførte. Mye av nedgangen skyldes nok det dårlige været vi hadde i september og oktober, hvor det var svært få registrerte navn i trimbøkene.


FELLESTURER
I 2009 har turstigruppa arrangert fire fellesturer;
1. Lørdag 18.april var det skitur rundt Rinnhatten fra Skavlia i Helgetunmarka med 11 deltakere.
2. Lørdag 4. og søndag 5.juli arrangerte vi overnattingstur til Trollheimshytta. Dette var et samarbeid med Trondhjem Turistforening (TT) i samband med den årlige ”Fjellfesten”. Hele 51 deltakere var med på turen som

startet med båttur over Gråsjøen til Svartåmoen. Vi hadde fått med oss Lars Olav Lund fra Statens Naturoppsyn som guide sammen med Harald Egil Folden. Etter en rast på Trollheimshytta gikk turen innover til Folldalen til Løsetsetra og Farkholtet. Om kvelden var det felles middag og samling i peisestua hvor Berit Storholt Flåtten fortalte om Trollheimshyttas historie. Søndag gikk turen tilbake til Gråhaugen over Bossvasshøgda og de sprekeste tok også avstikkeren opp til toppen av Snota.

3. Tirsdag 7. juli; den tradisjonelle fellesturen til Tifjellet. I år var det 135 personer som skrev seg inn i boka på toppen oh som fikk gratis servering i form av pølser med brød og nykokt kaffe fra svartkjelen.
4. Lørdag 23.august var det tur fra Solvang over fjellet til Kårøyan. Her var Per Egil Rønning med som kjentmann og turen ble avsluttet med middag i Kårøyan før de 39 deltakerne returnerte med buss til Rindal.


I tillegg til disse turene stilte vi som guider på en fellestur til Gråurfjellet 24.september, arrangert av veteranene i Trondhjem Turistforening.

Baard Gåsvand hadde fyrt opp bålet ved ”barnevennlig turmål” i Fossdalen og serverte nykokt kaffe og nybakt skuffkake til 30 personer før turen gikk videre til toppen.

De ble så begeistret for opplegget at de bestemte seg for en ny tur til Rindal til sommeren. Da går turen til Raudfjellet 24.juni.


ØKONOMI
Regnskapet føres ved Bondelagets Regnskapskontor og tas inn som et avdelingsregnskap under IK Rindals-Troll. Dette for at det skal være formelt i orden i forhold til den avtalen turstigruppa inngikk med Rindal kommune da vi fikk ansvaret for salget av Turkart Trollheimen. I år har vi solgt kart for ca 25.000,-

Overskuddet av salget skal gå til friluftsformål i kommunen.
En stor utgift i år har vært trykking av 1500 nye turkart til kr 52.500,-


Pr 1.12.09 har vi kr 265.000,- fordelt på to kontoer i banken. I 2009 har vi mottatt kr 130.000 i spillemidler for løypeprosjektet i Furuhaugmarka/Grønlifeltet.


Turstigruppa organiserte aksjonen for å få inn løypeavgift for sesongen 2008/09 og her kom det inn ca 29.000,-.

”SMIL-midler” (Spesielle miljøtiltak i landbruket);

Turstigruppa har i år søkt om ”SMIL-midler” til 3 forskjellige prosjekt;

1. Rydding, merking og skilting av den gamle setervegen mellom Gammelseterøyan og Grytbakksetra.
Arbeidet er utført og vi har mottatt kr 14.000 i støtte. Primus motor for prosjektet har vært Baard Gåsvand
og Solveig Grytbakk og vi takker disse for godt utført arbeid.
2. Rydding av seterstølen samt noe reparasjonsarbeid på Aunsetra i Folldalen,
Ryddearbeidet ble utført i sommer i samarbeid med skigruppa i Rindals-Troll. Reparasjonsarbeidet, som
består av utskifting av to bærebjelker gjenstår og vil bli utført til våren.
For dette arbeidet har vi fått tilsagn om kr 20.400 som vil bli utbetalt når alt er ferdig.
3. Restaurering av Knapphaugløa.
Løa ligger i Langlimarka ved turistlina mellom Rindal og Trollheimshytta og er en fin rasteplass.
Nødvendig materialer er innkjøpt og arbeidet vil bli utført på dugnad neste sommer.
Her har vi fått et tilsagn på kr 20.300 i støtte.

Merking/skilting;
I løpet av 2009 er det laget skilt til merking av skiløypene i Furuhaugmarka og Helgetunmarka.
Disse vil bli kjørt ut med scooter og satt opp så snart føreforholdene tillater det.

Tråkkemaskina
Den nye tråkkemaskina til 1,2 mill ble tatt i bruk i januar 2008 og turstigruppa har hatt ansvaret med å koordinere oppkjøring av løyper på vegne av Rindal Anleggsdrift ble stiftet i forbindelse med innkjøpet.

Det er Rindal Bygdeservice v/Tore Mogset som utfører det praktiske arbeidet med oppkjøring.

Rindal kommune har gitt tilsagn om en årlig driftsstøtte på kr 80.000 til oppkjøring av skiløyper i hele kommunen og turstigruppa fordeler disse pengene mellom de som har utgifter til oppkjøring (idrettslaga, velforeninger og grunneierlag).

BARNAS TURLAG RINDAL
Barnas Turlag Rindal er ei turgruppe for barnefamilier. Barnas Turlag er en del av turstigruppa, men vi samarbeider også med Trondhjems Turistforening. Våre turer var derfor med i turkalenderen til TT.
Vi begrenset litt antall turer, en måneskinnstur på ski i februar, en isfisketur i mars, finn fram dagen i juni, overnattingstur i august og mørketur i oktober. Våre turer har kollidert en del med andre arrangement i år, og derfor har det ikke blitt helt som planlagt. Måneskinnsturen måtte avlyses igjen pga dårlig vær og isfisketuren kolliderte med et annet arrangement. Men ”Finn-fram-dagen” ved Storvatnet i Furuhaugmarka i juni var populær. Dette er et samarbeidsarrangement med andre lag og organisasjoner i Rindal. Det var godt oppmøte og masse aktivitet. Overnattingsturen ble også noe forandret. Dette pga at vandrefestivalen hadde planlagt sitt barnearrangement denne helga, dette var også et overnattingsopplegg. For at ikke arrangementene skulle konkurrere, ble vi i stedet med på vandrefestivalen sitt opplegg. Det ble dessverre avlyst pga ingen påmeldte.
Mørketuren i oktober var vi heldige med. Vi fikk fint vær og det var i overkant av en 30 som koste seg rundt bålet med saft og kjeks.
Til neste år håper vi at vi har unngått så mange kollisjoner og gleder oss til nok en tursesong.

TAKK
til alle som har deltatt på våre fellesopplegg det siste året og til dere som betaler inn bidrag til løypekjøring. Målet vårt er å legge forholdene best mulig til rette for et aktivt friluftsliv og inspirere til at flest mulig benytter seg av den flotte naturen vi har rundt oss.

Rindal 6.12.2009

For Turstigruppa


Harald Solvik Bård Magne Sande Aud Lillegård Baard Gåsvand Berit Storholt Flåtten