Årsmelding trim/orientering 2006

ÅRSMELDING TRIM/ORIENTERING 2006

Styret for trim/orientering har bestått av:

Njål Fiske, leder

Aud Gunvor helgetun, styremedlem

Lars Olav Lund, styremedlem.

Hovedaktiviteten har også i år vært herretrimmen med forholdsvis godt oppmøte både i vår- og høstsesongen.

Skisportens dag ble i år arrangert 5. mars. I år var dette lagt til Furuhaugmarka i stedet for ved Tørsåsløa som har vært tradisjonen i tidligere år. Det kan imidlertid virke som man er avhengig av tradisjonen for å få et godt oppmøte ved denne anledningen. Været må nok også ta mye av skylda for et dårlig oppmøte, da det var tjuefem minusgrader på formiddagen. Neste års arrangement bør nok flyttes tilbake til Tørsåsløa, da området av flere årsaker er bedre egnet til å ivareta denne aktiviteten.