Årsmelding orientering og trim 2004

Orienteringsgruppa 2004


Tur orientering:
Det ble satt ut en turorienterings løype første uka i juni.
Postene ble tatt inn igjen i slutten av august. 15 poster ble satt ut i område Setervatnet – Krokvatnet i Romundstadbygda.
10 kart med postbeskrivelse ble lagt ut for salg på Hjørnet. 50 kr pr konvolutt
Fikk solgt disse + at vi fikk forespørsel om å legge ut flere.
Til sammen solgte vi 11 konvolutter av dette er det 4 personer som har returnert postbeskrivelsen sin med rett kode


Orienterings gruppa har bestått av: Bjørn Erik Blakstad og Trond Kirkholt.
Rindal 7/11-04
Trond Kirkholt


ÅRSMELDING TRIM / ORIENTERING 2004


Styret har bestått av : Kirsti Barbo Landsem, Trond Kirkholt,
Njål Fiske, Bjørn Erik Blakstad.

Trimmen i Rindalshuset har vært hovedaktiviteten i år også.
Våren 2004 var det godt oppmøte både blant damer og
herrer. Nå i høst har damene fremdeles vært dyktige til å
møte opp, men på herresiden har det vært dårlig oppmøte.
Leder for trimmen har vært Siv Anita Fosseide. Utover
våren hadde ho hjelp av Ingrid Solvik. Nå i høst har ho ett
samarbeid med instruktører fra Rindøl.
Tradisjonen tro ble det arrangert Tørsåsløedag 7.mars.
Dårlig vær fra morgenen, og kollisjon med andre arrangement
resulterte i ett middels oppmøte, men det ble en trivelig
dag for de som kom, været ble også bedre etter vært.
Vi hadde skileik, som skigruppa var behjelpelig med, vi hadde også
matsalg, loddsalg og andakt ved Magne Bjørndal,
og trekkspillmusikk av Arne Martin Aanstad.
Gratis bom til alle denne dagen, det ble betalt ett engangsbeløp
fra klubben.

For Rindals-Troll
Kirsti Barbo Landsem