Årsmelding barneidrett 2007

Årsmelding barneidrett 2006/2007

Det ble gjennomført innendørs hallaktivitet for 1. – 4.trinn i Rindalshuset senhøstes 2006, med start 18. oktober og med siste idrettekveld 6. desember. Instruktører var Line Løset, Torill Helgetun, Berit Bolme Reitan og Gro Karina Fosseide. ”Sirkeltrening, lekbasert aktiviteter og noe ballspill var som vanlig hovedaktivitetene.

Det ble gjennomført 8 barneidrettskvelder med totalt 57 barn registrert i løpet av perioden, og snitt på 42 pr. kveld. For hele aldersgruppa fra 1. til 4. trinn var deltakerprosenten på barneidrett 75 %.

Skiavdelingen hadde ansvaret for skileiken, som tok over etter jul. I perioden 11. januar til 15. mars ble det gjennomført 6 kvelder med skileik, fordelt med 2 kvelder på sentrum og 4 kvelder ved lysløypa i Bolme. Totalt har det deltatt 50 barn, med 26 barn under 6 år og 24 barn fra 1. – 4. trinn. Skileiken har hatt et snittbesøk på 22 stk.

I høst startet innendørsaktiviteten opp igjen den 17. oktober, og det ser ut til at det gode oppmøtet fra i fjor opprettholdes. Mildrid Kattem, Heidi Sveen, Grete Elshaug, Silje Kristin Berset, Kristin Halsetrønning, Hege Gåsvand og Camilla Løften har ansvaret for barneidretten innendørs i år

Takk til instruktørene som har tatt på seg ansvaret for innendørsaktiviteten, både de i fjor og de som sa ja i år!

For barneidretten
Camilla Løften