Årsmelding barneidrett 2004

Hallaktiviteten for høsten 2003 ble ledet av Brit Evjen, Anne Norli,Inger Skjølsvold og Kjersti Bolme. Kveldene ble lagt opp slik at all aktivitet den første halvtimen var felles for alle, og vi deretter delte opp i ballspill og fri leik. Over 50 barn var innpm i løpet av høsten pg gjennomsniyttet pr kveld på 30 stk, noe vi er godt fornøyd med.
Etter jul tok skileiken over. Deltagelsen varierte noe, og i år som i fjor har antall deltagere gått ned. Alderen på barna varierer fra 2-12 år. Skileiken ble avsluttet i midten av mars.
Friidretten ble i år kuttet ut, da det i fjor var så dårlig oppmøte at vi avsluttet før vi egentlig skulle. Så da ble det en liten pause før fotballgruppa tok over, der med det samme store oppmøte som i fjor.
13.oktober startet barneidretten opp igjen, med om mulig enda bedre oppmøte enn i fjor på samme tid. Det har møtt opp mellom 42-45 barn hver kveld, og Gunnveig Røen, Signe Anita Helgetun, Marte Heggem og Anne Sande som leder barneidretten i høst, har en stor utfordring i å aktivisere alle. Noe som de hittil har grid på en imponerende måte! Flott!!vVi håper den gode trenden fortsetter utover vinteren og våren, og ønsker alle som arbeider med barn og ungdom i Rindals-Troll, lykke til!

For barneidretten
Kjersti Bolme