Håndballstyret 2020/21

Styret :  Leder Gro Baar  tlf 95158955 handball@rindalil.no

                              Marie Hønsvik   tlf 95848905

                              Lisbeth Evjen  tlf  99516249

                              Gunn Iren Røen  tlf  41445632

                              Anne Grete Grytbakk  tlf  90400221

Mini 1 født 2014: Kristin Halsetrønning Karlstrøm  tlf 91821038

                                 Martha Eirin Sætervik Bakken  tlf 41273061

Mini 2 og 3 født 2012/13 : Marit Mogset tlf  91821056

                                                 Berit Okstad  tlf 45255329

J 09 : Elin Landsem tlf  90717917

J 10: Sigrun Bakken tlf 97978229

G 10 : Daniel Hagen Eide tlf  95913406

J 11: Mona Bolme Nonstad tlf  91701650

J 12: Marie Hønsvik tlf  95848905

J 14 : Line Løset Møkkelgård tlf 48027896

Senior 3.div damer: Anders Moe Sæter  tlf 45083249

7. desember 2020

Håndballstyret 2018/19

Gro Baar leder gro.baar@svorka.net 951 58 955 
Lisbeth Evjen Halgunset mat.forvalter lisbetev@live.no 995 16 249
Vidar Svinsås styremedlem vidar.svinsaas@svorka.net 926 52 404
Marie Hønsvik styremedlem marie@honsvik.com 958 48 905
Elin Landsem styremedlem elinlandsem@hotmail.com 907 17 917
28. april 2018