2013-02-13 14

Støtt løypekjøring med VIPPS

Hvert år bruker Rindal IL store ressurser på å legge forholdene til rette med oppkjørte skiløyper for våre aktive og ikke minst; for allmennheten. Det kjøres løyper med tråkkemaskin og skuter nesten daglig, vi betaler for den flittig brukte tjenesten løyper.net og både sommer og vinter drifter og legger vi til rette for alle i lysløypene og trimstiene rundt Tjønna.

Vi håper du setter pris på dette tilbudet og er villig til å gi et lite bidrag for å støtte løypekjøringen. Dette kan nå gjøres enkelt med VIPPS, enten pr. gang eller for hele sesongen:

Støtt vår løypekjøring

 

VIPPS til nr. 506182

kr. 40,-

Dette er tenkt som en engangsavgift pr. tur.

VIPPS til nr. 506182

kr. 400,-

Tenkt som en årsavgift for de som bruker løypene mye.

 

Du kan naturligvis også benytte nettbank eller giroinnbetaling i banken. Kontonummeret er 4111.06.00427.