Skiløypenett

Her er oversikt over skiløypenett og løypebeskrivelser. NB! Mangler løypebeskrivelse for Garbergfjellet og Helgetunmarka, men dette skal bli ordnet i nærmeste framtid. 
Skiløyper 2010.pdf 
Skiløype Grønlifeltet Skogsletta.doc 
Skiløype Langlimarka Sandåbrua - Litjbøludalen.doc 
Skiløype Tørsetmarka.doc
Skiløype Åsan.doc

 

Målsetting for skiløypekjøring for vinteren 2009 – 2010
 
Turstigruppa vil også denne sesongen forsøke å koordinere løypeoppkjøring, samt å foreta tildeling av støtte for løypeoppkjøring i Rindal.
 
Vi bygger videre på de erfaringer vi har fra tidligere, men vi vil stadig prøve å utvikle, og å forbedre tilbudet. Det som gjør mulig å holde dette gående er økonomisk støtte fra det offentlige og i fra private. Uten den støtte og velvilje har vi ikke kommet langt med løypenettet. Vil og få takke alle grunneiere for positiv holdning til vårt arbeid. Uten deres samtykke, blir det ikke noe skiløypenett.
 
Vi satser stort sett på de samme traseene som sist vinter. For Tørsetmarka blir det litt endringer. Når løypa kommer ca 1km forbi Tørsåsløa dreier den mot øst og kommer mot Bjørnåssetra.
 
For løypene i Furuhaugmarka og Helgetunmarka vil vi komme i gang med skilting av løypenettet. For de andre løypene blir det mest sannsynlig med provisorisk skilting nå i første omgang.
 
Vårt mål og drivkraft er å legge forholdene så godt som mulig til rette slik at flest mulig skal få gode oppleveleser med det flotte terrenget og den flotte naturen vi har å by på i Rindal.
 
Allerede nå er vi ubeskjedne nok til å minne om giroene vi vil sende ut til alle Rindalinger/hytterindalinger og ellers alle som vil støtte oss. Giroene kommer på senvinteren, og de danner grunnlag for kvaliteten på vårt løypenett.
 
 
Kjøreplan for løypepreparering med tråkkemaskin.
 
Der det er mulig henstiller vi snøskutere til å kjøre utenom tråkkemaskintrase.
 
 
Løype/trase:
Omfang/kjøring. (antall turer pr. uke)
Kommentar:
Lysløypa Sentrum
Ti. To. Fr. kveld/lø. morgen etter behov. Evt. 1 tur i tillegg ved behov.
Mål om at lysløypa skal være i bra stand for begge stilarter kvar dag når det er snø. Prepareringsutstyr: Ny tråkkemaskin med fres, + skuter.
Lysløypa Skogsletta
Ti. Fr. kveld /lø. morgen etter behov. Evt. 1 tur i tillegg ved behov.
Ny tråkkemaskin med fres, + skuter.
Lysløypa Bolme
Ved spesielle arrangement.
Skuter. Evt. Tråkkemaskin.
Lysløypa Helgetun
Ved behov.
Først snøen kommer. Da det ikke er forhold andre steder.
Furuhaugsmarktrase.
(Løypenett som binder sammen lysløypene Skogsletta og Sentrum)
Ti. Fr. kvelv/lø. morgen etter behov. Evt. 1 tur i tillegg ved behov.
Godt egnet for begge stilarter.
Ny tråkkemaskin med fres.
Tørsetmarka
Blir preparert hver helg når været tillater det.
Har egen eldre tråkkemaskin som er nyoverhalt.
Helgetunmarka
Stort sett hver helg. Spesielt mot vinterferien og mellom vinterferien og påske.
Egen info. på Trollheimsporten, og link til Helgetunmarka grunneierlag.  
Har egen eldre tråkkemaskinsom er nyoverhalt.
Rørvatnet/Garbergfjellet
Hver helg, med forbehold om brukbart vær.
Har egen eldre tråkkemaskin.
Annet
Etter nærmere avtaler.
 
 
 
Ved egne arrangement etter nærmere avtale.
 
All preparering med skuter kommer utenom dette. Mange av de traseene ligger under link skiløypenett. (til venstre på trollheimsporten hovedside)
 
 
Rindal 13.12.09.
For Turstigruppa
bms