Årsmøtet i Attanova 10. juni 2020

Protokoll, godkjent regnskap og revisorberetning fra årsmøtet 10. juni 2020

med revidert budsjett

Årets årsmøte ble gjennomført i Attanova på Rindalshuset der 22 stemmeberettige deltok.

Her er signert årsmøteprokoll med sinert regnskap og revisorberetning sammen med oppdatert budsjett.