Aktivitetsplan Camp Trollheimen - Skiskole 2022

Deltagerne på skiskolen vil bli delt inn i grupper etter kjønn og alder, der øvelsene tilpasses nivå og alder på deltagerne.

Rulleskitrening for barn

Oppstart av rulleskitrening for unger er et tema det er mange meninger om, og Norges Skiforbund anbefaler ikke rulleski som treningsform før 14-15 års alder. Å lære mestring av rulleski i "den motoriske gullalderen" anser vi likevel som veldig verdifullt. Når de yngste skal prøve seg på rulleski vil fokus derfor være på lekbasert aktivitet og basisferdigheter som bremsing/ploging, stopping og balanse, samt trafikksikkerhet. Rulleskiaktiviteten vil i hovedsak foregå i rulleskiløypa, på gangveier og avgrensede og oversiktlige steder. Alle øktene er også rettet mot fristil.

Program for skiskole 2019 nedenfor. Programmet for 2022 vil være over samme lest, men med noe variasjon på øktopplegg.

Dag Tidspunkt Økt Gruppe Øvelse
Torsdag . 17:00     Oppmøte og registrering - Rindal Skole
  17:45     Opprop første økt
  18:00 1 1 og 2 Barmark - Hinderløype og myrfotball
    1 3 og 4 Barmark - Spenst og hurtighet
  19:30     Bading Tjønna
  21:00     Kveldsmat
Fredag  08:30     Frokost
  09:30 1 1 og 2 Rulleski fristil - basisløype ved skolen
    1 3 og 4 Rulleski fristil - basisferdighet, trafikk og teknikk
  12:00     Lunch
  13:00     Bading Tjønna, til 14:00
  14:30 2 1 og 2 Barmark - styrketrening i fotballhallen
    2 3 og 4 Barmark - styrketrening i fotballhallen
  16:30     Middag - Gryterett
  18:00 3 Alle Hinderløp ved Tjønna
  21:00     Kveldsmat
Lørdag  08:30     Frokost
  09:30 1 1 og 2 Barmark - spenst og hurtighet
    1 3 og 4 Barmark - Hinderløype og myrfotball
  12:00     Lunch
  14:30 2 1 og 2 Rulleski fristil - basisferdighet, trafikk og teknikk
    2 3 og 4 Rulleski fristil - basisløype ved skolen
  16:00     Bading Tjønna, til 17:00
  17:30     Middag - Taco
  19:00     Kino i Attanova, Rindalshuset
  21:00     Kveldsmat
Søndag 08:30     Frokost
  09:30 1 Alle Fjelltur. Foreldre kan gjerne være med.
  13:30     Lunch og avreise - Rindal Skole

Planen er oppdatert 29. juli 2019.

Aktivitetsplan Camp Trollheimen - Skiskole 2019

Deltagerne på skiskolen vil bli delt inn i grupper etter kjønn og alder, der øvelsene tilpasses nivå og alder på deltagerne.

Rulleskitrening for barn

Oppstart av rulleskitrening for unger er et tema det er mange meninger om, og Norges Skiforbund anbefaler ikke rulleski som treningsform før 14-15 års alder. Å lære mestring av rulleski i "den motoriske gullalderen" anser vi likevel som veldig verdifullt. Når de yngste skal prøve seg på rulleski vil fokus derfor være på lekbasert aktivitet og basisferdigheter som bremsing/ploging, stopping og balanse, samt trafikksikkerhet. Rulleskiaktiviteten vil i hovedsak foregå i rulleskiløypa, på gangveier og avgrensede og oversiktlige steder. Alle øktene er også rettet mot fristil.

Dag Tidspunkt Økt Gruppe Øvelse
Torsdag 1. 17:00     Oppmøte og registrering - Rindal Skole
  17:45     Opprop første økt
  18:00 1 1 og 2 Barmark - Hinderløype og myrfotball
    1 3 og 4 Barmark - Spenst og hurtighet
  19:30     Bading Tjønna
  21:00     Kveldsmat
Fredag 2. 08:30     Frokost
  09:30 1 1 og 2 Rulleski fristil - basisløype ved skolen
    1 3 og 4 Rulleski fristil - basisferdighet, trafikk og teknikk
  12:00     Lunch
  13:00     Bading Tjønna, til 14:00
  14:30 2 1 og 2 Barmark - styrketrening i fotballhallen
    2 3 og 4 Barmark - styrketrening i fotballhallen
  16:30     Middag - Gryterett
  18:00 3 Alle Hinderløp ved Tjønna
  21:00     Kveldsmat
Lørdag 3. 08:30     Frokost
  09:30 1 1 og 2 Barmark - spenst og hurtighet
    1 3 og 4 Barmark - Hinderløype og myrfotball
  12:00     Lunch
  14:30 2 1 og 2 Rulleski fristil - basisferdighet, trafikk og teknikk
    2 3 og 4 Rulleski fristil - basisløype ved skolen
  16:00     Bading Tjønna, til 17:00
  17:30     Middag - Taco
  19:00     Kino i Attanova, Rindalshuset
  21:00     Kveldsmat
Søndag 4. 08:30     Frokost
  09:30 1 Alle Fjelltur. Foreldre kan gjerne være med.
  13:30     Lunch og avreise - Rindal Skole

Planen er oppdatert 29. juli.